Stichting Goed Rekenonderwijs (SGR)

SGR

 

Missie

De Stichting Goed Rekenonderwijs wil het rekenen van leerlingen verbeteren door de ontwikkeling en verspreiding van deugdelijk lesmateriaal.

Ondersteuning

De stichting wordt ondersteund door  de  TU Eindhoven en de Universiteit Tilburg en anderen. Hieronder het comité van aanbeveling:

 • prof.dr. Henk Barendregt, (RU)
 • prof.dr. Anna Bosman, (RU)
 • prof.dr.ir. Hans van Duijn (TU/e)
 • prof.dr. Frank van der Duyn Schouten (UvT)
 • prof.dr. Nico Frijda (em. UvA)
 • prof.dr. Jean Frijns (VU)
 • drs. Loek Hermans (vz. MKB Nederland)
 • prof.dr. Gerard ’t Hooft (UU)
 • prof.dr. Vincent Icke (UL)
 • prof.dr. Ad Lagendijk (UvA)
 • prof.dr. Hendrik Lenstra (UL)
 • prof.dr. Henriëtte Maassen van den Brink (UvA, UM)
 • prof.dr. Bernard van Praag (UvA)
 • dr. Alexander Rinnooy Kan (vz. SER)
 • prof.dr. Taede Sminia (em. VU)
 • dr. Ad Verbrugge (VU, vz. BON)
 • prof.dr. Greetje van der Werf (RUG)
 • mr. Bernard Wientjes (vz. VNO-NCW)
 • mr. N.J.J. van Kesteren (lid Eerste Kamer CDA)

Beschrijving

Aan het eind van de basisschool kunnen de meeste leerlingen nog niet goed rekenen, zelfs al hebben ze de hoogst mogelijke cito-score. Zij beginnen met een achterstand aan hun vervolgopleiding.

Eenvoudige vermenigvuldigingen of deelsommen zoals 759 x 13 en 2394 : 7 kunnen 12-jarigen niet of nauwelijks meer oplossen. Ingewikkelder sommen als 23,94 : 0,007 en 3/7 : 2/5 zijn een nog groter probleem.

De oorzaak van deze reken-achterstand is het feit dat er veel te weinig wordt geoefend met basale sommetjes. In de cito-eindtoets worden basale berekeningen met de pen op papier niet of nauwelijks gevraagd.
De diepere oorzaak ligt in een logisch maar fataal misverstand: de gedachte dat rekenvaardigheid niet meer zo nodig hoeft omdat we daar nu een rekenmachine voor hebben.

Kinderen beginnen nu in de brugklas met een niet meer in te halen achterstand. Voordat kinderen kunnen beginnen met wiskunde, moeten ze eerst alsnog goed leren rekenen. Wie niet goed kan rekenen met cijfers zal zeker niet goed kunnen rekenen met letters.

Stichting Goed Rekenonderwijs wil het rekenen van leerlingen verbeteren door de ontwikkeling en verspreiding van degelijk lesmateriaal. Sinds de oprichting in september 2008 is al veel bereikt.