Over Liesbeth van der Plas

info

Na mijn studie natuurkunde (met als afstudeerrichting theoretische astrofysica) behaalde ik een eerstegraads lesbevoegdheid in zowel de wiskunde als de natuurkunde.
Na mijn studie was ik werkzaam als lerares wiskunde in het reguliere voortgezet onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

Sinds een jaar of twintig ben ik ook auteur, ontwerper en programmeur van educatieve reken- en wiskunde software, websites en boeken.

motivatie

Als je nog niet kunt rekenen met cijfers, kun je zeker nog niet leren rekenen met letters.
Als leraar wiskunde in het vervolgonderwijs merkte ik steeds weer dat leerlingen op de basisschool niet goed hadden leren rekenen met getallen.

Voor het rekenen met letters gelden dezelfde rekenregels als voor het rekenen met cijfers.

Stichting Goed Rekenonderwijs

Op 18 september 2008 richtte ik samen met prof. dr. Jan van de Craats, prof. dr. Henk Tijms, drs. Tom Braams en dr. Marisca Milikowski de Stichting Goed Rekenonderwijs op.

De Stichting Goed Rekenonderwijs wordt geadviseerd door wiskundigen, psychologen, docenten basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs en remedial teachers.

geen wiskunde VO
zonder goed
rekenonderwijs PO

Op 22 november 2008 organiseerde de vereniging Beter Onderwijs Nederland de conferentie ‘Beter Rekenen in het Basisonderwijs’.
Tijdens die conferentie hield ik een voordracht met als titel Rekenvaardigheid in relatie tot wiskunde’.
Om wiskunde te leren moet een kind eerst kunnen rekenen met cijfers. In mijn toespraak maakte ik duidelijk waarom dit zo is. Ook toonde ik aan dat kinderen op de basisschool volstrekt onvoldoende oefenen met cijfersommen. Het gevolg is, dat een wiskundeleraar in de brugklas/eerste klas van het VO nog niet kan beginnen met wiskunde.
Onder redactie van mw. prof. dr. A.M.T. Bosman werd een themanummer van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek geheel gewijd aan de bovengenoemde conferentie ‘Beter Rekenen in het Basisonderwijs’. Het betreft het nummer van 5 mei 2009 met als titel: ‘Rekenen. Verslag van een conferentie’. Download hier een pdf met de inhoud van het artikel Rekenvaardigheid in relatie tot wiskunde.

gratis leren rekenen basisschool

Voor de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) maakte ik in het voorjaar van 2008 een BON rekenhulp website.
In november 2013 nam ik in samenwerking met de Stichting Goed Rekenonderwijs het initiatief tot het maken van de gratis website De Sommenfabriek. Deze site vervangt nu de eerdere BON rekenhulp website.
Problemen met wiskunde ontstaan bijna altijd door een gebrek aan basale rekenvaardigheid. Met de Sommenfabriek kan iedereen goed leren rekenen, zowel leerlingen van de basisschool als leerlingen in het voortgezet onderwijs. Als webmaster van de Sommenfabriek heb ik veel contact met ouders, leerkrachten en leerlingen uit diverse takken van het onderwijs.

optionele leerwerkboeken

Op de site van de Sommenfabriek kan iedereen geheel gratis foutloos te leren rekenen. Ik heb echter ook leerwerkboeken geschreven waarmee iedereen nog sneller en effectiever kan leren rekenen. De voordelen van het gebruik van leerwerkboeken staan hier duidelijk op een rijtje.
In de winkelsite van de Sommenfabriek staan de verkrijgbare titels met voorbeeldpagina’s voor het leren rekenen met getallen, voor de basisschool, de pabo en het vervolgonderwijs, een opzoekboekje rekenen en een boek wiskunde voor de brugklas.

de rekenmachine-mythe

Op 10 juni 2010 hield een lezing tijdens de conferentie Waarom wiskundeonderwijs?, gehouden ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. F. Keune als hoogleraar algebra aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Klik hier voor een pdf met een zeer summiere samenvatting van deze lezing. Het gaat vooral over de invloed van het gebruik van de rekenmachinde in het basisonderwijs en in het vervolgonderwijs.

opzoekboekje rekenen voor iedereen

In 2021 maakte ik het opzoekboekje rekenen .

Een zeer handig en visueel naslagwerk voor het rekenen met getallen.
Het zet de complete rekenstof van de basisschool overzichtelijk op een rijtje.

 

wiskunde software

In samenwerking met Karakter Uitgevers te Uithoorn maakte ik de serie cd-roms van Wiskunde Interactief. Deze serie bevatte interactieve wiskunde uitleg en oefenstof voor de eerste drie klassen van alle vormen van het Voortgezet Onderwijs.

Omdat cd-roms nauwelijks meer gebruikt worden zijn de cd’s  nu niet meer te koop.

rekenen vervolgonderwijs

Een aantal jaren geleden maakte ik een gratis website voor leerlingen van het vervolgonderwijs

De meeste leerlingen van het VO beseffen niet dat ze wiskunde moeilijk vinden omdat ze de standaard rekenregels voor het rekenen met getallen niet goed hebben geleerd op de basisschool. Vandaar een gratis website met videos en oefeningen.

Een bijbehorend leerwerkboek maakt het leren rekenen nog iets effectiever en eenvoudiger.

 

wiskunde vervolgonderwijs

Een aantal jaren geleden maakte ik een website wiskunde voor leerlingen van het vervolgonderwijs.

Op de site staan de meest basale wiskunde onderwerpen die in de eerste klas/brugklas aan de orde komen en soms ook pas in het tweede of derde leerjaar. Het zijn onmisbare onderwerpen voor een goede basale start in de wiskunde.  Alle video’s zijn gratis toegankelijk. Voor de brugklas is een bijbehorend leerwerkboek nodig om direct te kunnen oefenen met de stof uit een video.pabo

Een aantal jaren geleden maakte ik een gratis website voor pabostudenten. Zij moeten het eerste jaar slagen voor een rekentoets. Als het een pabostudent niet lukt om die rekentoets te halen, dan moet hij de opleiding verlaten!

Die rekentoets is voor veel studenten een probleem, te meer daar zij op school nauwelijks les krijgen in het vak.

Vandaar dus een gratis website met video uitleg en oefeningen.
Een bijbehorend leerwerkboek maakt het leren rekenen en het halen van de rekentoets nog iets eenvoudiger.

 

Contact

3 + 2 =