Gratis materiaal om foutloos te leren rekenen

Video uitleg + direct oefenen met de uitgelegde stof

rekenen uitleg en oefenen

sommenfabriek . nl

rekenen voor de pabo . nl

rekenen-vo . nl

Motivatie voor gratis rekenmateriaal

1

Liesbeth van der Plas

Als leraar wiskunde in het vervolgonderwijs merkte ik steeds weer dat leerlingen op de basisschool niet goed hadden leren rekenen met getallen.
Leerlingen vonden wiskunde, natuurkunde en andere exacte vakken vaak heel moeilijk.
Ze dachten dan vaak dat dit kwam doordat ze gewoon geen “wiskundeknobbel” hadden.
Meestal bleek echter bij het afnemen van een eenvoudige rekentoets dat de ware oorzaak in het basisonderwijs lag:

Als je niet kunt rekenen met cijfers, kun je niet leren rekenen met letters. Voor het rekenen met letters gelden dezelfde rekenregels als voor het rekenen met cijfers.


Het ontbreken van basale rekenvaardigheid (zelfs bij kinderen met hoge Eindtoets scores!) kan in het VO niet op tijd worden ingehaald. Wiskunde wordt dan al heel snel een onmogelijk vak.

Vandaar mijn motief om gratis websites te maken met video’s en werkbladen voor iedereen die foutloos en met inzicht wil leren rekenen.

Mijn rekenmateriaal volgt altijd het meest recente wetenschappelijke onderzoek en het bereidt voor op het vervolgonderwijs.

Meer informatie over mij.

2

Wiskunde onmogelijk


Het wiskundeonderwijs is opgebouwd als een piramide: elke laag bouwstenen wordt zorgvuldig op de vorige gelegd; je kunt geen laagje missen.
Als je een bouwlaag mist, wordt wiskunde daarna heel moeilijk of zelfs onmogelijk.
In de onderste lagen van de piramide bevinden zich de vaardigheden en inzichten die horen bij het rekenen met getallen. Die vaardigheden worden langzaam opgebouwd gedurende de rekenlessen op de basisschool. Als dat niet gebeurt, ontstaat in het vervolgonderwijs direct een groot probleem. Daar heb je geen acht jaar de tijd om eerst te leren rekenen met getallen voordat je aan algebra kunt beginnen.

Zie hieronder een voorbeeld over het delen van twee breuken. De getalsom hoor je op de basisschool te leren gedurende groep 7 en 8. De lettersom eronder kun je dan leren in het vervolgonderwijs. Voor die lettersom gelden namelijk dezelfde rekenregels!

Als je nog niet kunt rekenen met cijfers, kun je zeker nog niet leren rekenen met letters.

Zelfs bij kinderen met havo/vwo advies onbreekt het vaak aan de gewone basale rekenvaardigheid. Zij kunnen niet goed op papier een som uitrekenen met de rekenregels van het rekenen. De (eind)toetsen meten dat niet!

Die rekenvaardigheid is echter al vanaf het begin van het vervolgonderwijs onmisbaar en kan dan niet op tijd even worden ingehaald. Aan wiskunde (rekenen met letters en formules) kun je dan nog niet beginnen, al gebeurt dat in de praktijk wél. Geen wonder dat wiskunde “moeilijk” is! Het is gewoon onmogelijk!

Het is wel mogelijk om in het vervolgonderwijs alsnog zelf zo snel mogelijk te leren rekenen met de basale rekenregels. Dit kan met video’s en bijbehorende werkbladen op de site rekenen-VO.nl

3

Een duidelijk curriculum

Hieronder een duidelijk curriculum. Het bevat alle noodzakelijke rekenstof voor de basisschool.
Dit curriculum is te vinden op de gratis website De Sommenfabriek. Hier vind je een duidelijke en werkbare indeling van de nodige rekenstof voor de basisschool.
Bij elk onderwerp staat een uitleg video van de Stichting Goed Rekenonderwijs en een bijpassend werkblad met uitgewerkt antwoordblad.
Ook docenten kunnen weer zien hoe eenvoudig en duidelijk bijvoorbeeld een gewone staartdeling werkt en hoe je daarmee elke deelsom kunt oplossen. Ook bijvoorbeeld 1/8 = 0,125.