Wiskunde Interactief

stapelCD

Wiskunde Interactief bestaat uit een serie cd-roms die worden uitgegeven en te koop zijn bij Karakter Uitgevers BV te Uithoorn.

Waarom interactieve uitleg, oefeningen, werkbladen en toetsen?

voordelenWI

Het visueel maken van abstracte begrippen

Het is zeer goed mogelijk om abstracte begrippen met behulp van interactieve filmpjes zichtbaar te maken en op die manier het abstracte begrip voor de leerling concreet te maken. Hij kan zich dan echt iets voorstellen bij begrippen als ‘pi’ of ‘sinus’. De leerling krijgt dan een duidelijk visueel beeld in zijn hoofd als hij een abstract symbool op papier ziet staan.
Het is noodzakelijk om je bij een formule iets te kunnen voorstellen. Een formule mag niet een onbegrijpelijk soort spijkerschrift zijn, maar zij moet een concreet beeld oproepen. Daarom is het visueel maken van een wiskundig begrip een geweldige manier om het abstracte concreet te maken.

Huiswerkprogramma’s

In een ‘huiswerkprogramma’ kan de leerling een opgave uit zijn eigen schoolboek invoeren. Stap voor stap kan hij vervolgens zien hoe de som moet worden opgelost. Bij elke stap kan de leerling om uitleg vragen. Vaak verandert dan bij die uitleg tijdelijk de kleur van een of meer onderdelen van een formule.

Schriftelijke toets (ook bruikbaar als schriftelijke overhoring)

De ultieme toets bestaat uit een werblad met opgaven en een bijbehorend werkblad met uitgewerkte antwoorden.
Deze printvellen worden door de computer gegenereerd en zijn dus elke keer anders. De leerling kan daardoor net zo lang oefenen totdat hij de sommetjes echt goed beheerst.
Als een leerling in staat is de opgaven van een printvel (bijna) foutloos te maken en als zijn berekeningen overeenkomen met de berekeningen van het bijbehorende antwoordvel, beheerst hij de stof van een paragraaf.
Een printvel is een veel betere toets dan de interactieve toets. De interactieve toets kijkt immers alleen naar het antwoord. De manier van opschrijven en berekenen is belangrijker dan het goede antwoord.

Eindeloos veel oefenmateriaal te genereren door de computer

De software genereert steeds nieuwe opgaven van een bepaald type. Daarbij gaat de moeilijkheidsgraad na een paar opgaven ongemerkt omhoog. De leerling kan stap voor stap de berekening met bijbehorende uitleg op het scherm laten verschijnen.

Een leerling kan zelf het aantal tussenstappen bepalen dat hij nodig heeft bij de uitleg van moeilijke onderwerpen

De ene leerling zal bij de uitleg van een nieuw onderwerp meer tussenstappen en demonstraties nodig hebben dan de andere.
Door het plaatsen van de muis op een ‘uitlegteken’ kan de leerling toelichting en uitleg krijgen bij een bepaalde stap. Deze extra uitleg verschijnt dan op hetzelfde scherm boven de tekst. Een leerling die de uitleg volkomen logisch vindt leest rustig verder zonder gestoord te worden door dingen die hij al weet.

De uitleg gaat nooit te snel of te langzaam

Iedere leerling kan de stof in zijn eigen tempo uitgelegd krijgen omdat hij zelf voor de volgende stap op een knop drukt.
Alle filmpjes en uitleg kan hij even stil zetten als hij wat meer tijd nodig heeft om de stof tot zich te laten doordringen. Ook kan hij zelf besluiten een bepaald filmpje nog een keer te bekijken en/of te beluisteren.

Hiaten in parate kennis worden herkend en ondervangen

Zeer vaak ligt de oorzaak van de verzuchting ‘ik snap het gewoon niet’ in het feit dat bepaalde kennis van voorafgaande lessen, die in het leerboek of door de docent bekend wordt verondersteld, ontbreekt.
Bij de interactieve uitleg ontdekt de leerling bijna altijd zelf waarom hij iets niet snapt.
Een leerling kan per som direct zien of hij het goed doet. Als hij om uitleg vraagt bij een bepaalde stap kan hij het dringende advies krijgen om oudere stof te herhalen.
De software ziet als het ware zijn probleem en helpt hem verder.

Overhoorprogramma’s

Met behulp van overhoorprogramma’s kan de leerling steeds op een prettige wijze de noodzakelijke kennis van een bepaald onderwerp leren. Het programma kan de vragen steeds in een andere volgorde aanbieden. De goed beantwoorde vragen worden niet meer gesteld, zodat op het laatst uitsluitend de individuele, moeilijke vragen worden herhaald.

Interactieve toets

Toetsvragen bij de geoefende stof worden eveneens door de computer gegenereerd. De toetsen verschillen dus per leerling. Alle sommen worden direct uitgelegd en verbeterd. De computer geeft een uitgebreide uitleg als de leerling in zijn antwoord een fout heeft gemaakt. De leerling maakt dus pas de volgende som als hij een eventuele fout in de vorige opgave heeft begrepen. Bij een te groot aantal fouten moet de toets worden overgedaan. De leerling krijgt dan automatisch weer andere opgaven.

Uitleg kan meestal overzichtelijker dan in een boek

Met behulp van tekstkaders die op het scherm verschijnen als de muis ergens overheen bewogen wordt krijgt men direct en ter plekke uitleg bij materie die men niet beheerst. Met deze muis-over-links kan een tekst kort en overzichtelijk gehouden worden, zonder degenen die een bepaald begrip niet kennen te vergeten.

Hieronder volgt een lijstje van de belangrijkste titels uit de serie Wiskunde Interactief.

 • Voor alle schooltypen en leerjaren

  • Breuken voor de Basisschool
  • Breuken voor de Basisschool, Vmbo, Havo/VWO en Pabo
 • Voor het eerste leerjaar

  • Breuken voor de Basisschool, Vmbo, Havo/VWO en Pabo
  • Wiskunde voor de brugklas (Havo/VWO)
  • Leerjaar 1 deel 1 (vmbo)
  • Leerjaar 1 deel 2 (vmbo)
  • Negatieve getallen (vmbo)
 • Voor het tweede leerjaar Havo/VWO

  • Ontbinden in factoren en vergelijkingen
  • Lineaire verbanden
  • De stelling van Pythagoras
  • Wortels en kwadratische vergelijkingen
 • Voor het derde leerjaar Havo/VWO

  • Lineaire verbanden
  • De abc-formule en parabolen
  • Goniometrie

Klik hier voor een lijst met de verkrijgbare titels

Klik hier voor meer informatie en het bestellen van de cd-roms

Geef een antwoord