Rekenvaardigheid in relatie tot wiskunde

orthopedagogiek

Klik hier voor een pdf met de inhoud van het artikel ‘Rekenvaardigheid in relatie tot wiskunde’.
Op 22 november 2008 organiseerde de vereniging Beter Onderwijs Nederland de conferentie ‘Beter Rekenen in het Basisonderwijs’.
Tijdens die conferentie hield ik een voordracht met als titel ‘Rekenvaardigheid in relatie tot wiskunde’.

Om wiskunde te leren moet een kind eerst kunnen rekenen met cijfers. In mijn toespraak maak ik duidelijk waarom dit zo is. Ook toon ik aan dat kinderen op de basisschool volstrekt onvoldoende oefenen met cijfersommen. Het gevolg is, dat een wiskundeleraar in de brugklas/eerste klas van het VO nog niet kan beginnen met wiskunde.

Onder redactie van mw. prof. dr. A.M.T. Bosman werd een themanummer van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek geheel gewijd aan de bovengenoemde conferentie ‘Beter Rekenen in het Basisonderwijs’. Het betreft het nummer van 5 mei 2009 met als titel: ‘Rekenen. Verslag van een conferentie’.

Geef een antwoord