Waarom goed leren rekenen?

waaromBreuken

In de brugklas is het tijd voor algebra, dus voor het leren rekenen met letters. Het rekenen met cijfers vormt daarvoor de basis, immers wie niet goed kan rekenen met cijfers zal zeker niet goed kunnen rekenen met letters.

Als voorbeeld bekijken we het belang van het goed kunnen rekenen met breuken voor wiskunde en natuurkunde. Als een kind niet heeft geleerd breukensommetjes goed op te schrijven en uit te rekenen, komt het kind met algebra niet verder dan een beetje optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.
Bekijk ter illustratie bovenstaand  voorbeeld.

Als een kind niet in staat is het getalsommetje probleemloos uit te rekenen, is de algebra-opgave ook veel te hoog gegrepen.

In het basisonderwijs wordt te weinig gerekend en geoefend met breukensommetjes. De belangrijkste oorzaak daarvan is de invoering van het rekenmachientje in het onderwijs en de daardoor algemeen ontstane misvatting dat het eindeloos oefenen van sommetjes ouderwets en onnodig zou zijn, ja zelfs zou getuigen van een zekere boosaardigheid ten aanzien van de leerling. Een rekenmachientje is immers goed voor automatismen, een kind moet goed worden in ’inzicht’.
Het wrange is echter dat rekenkundig inzicht alleen kan worden verkregen indien er eerst een degelijke basisvaardigheid bestaat in de automatismen van het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze automatismen zijn een absolute voorwaarde voor het verwerven van enig rekenkundig begrip.
Zoals je geen violist kunt worden zonder dat je eerst uren hebt geoefend in het zuiver en goed aanstrijken van de vier snaren, zoals je geen voetballer kunt worden als je niet eerst eindeloos hebt gepingeld en geschoten, zo kun je je geen rekenkundig inzicht verwerven als je je niet eerst de automatismen van het optellen en aftrekken hebt eigen gemaakt.
Voor alle vakken geldt dat men zich eerst een groot aantal ogenschrijnlijk ’domme’ automatismen eigen moet maken voordat men met behulp van deze basisvaardigheden creatief en met inzicht kan gaan werken.
Het idee dat een rekenmachientje het vele oefenen onnodig heeft gemaakt, berust op een groot en fataal misverstand.
Voordat je echt aan algebra kunt beginnen moet je eerst op de basisschool goed hebben leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, eerst gewoon, daarna met breuken. Zo niet, dan is algebra bij voorbaat al abracadabra.

Geef een antwoord