De rekenmachine-mythe

rekenmachientje

Het belang van basaal rekenonderwijs (het goed leren rekenen zonder rekenmachine)  wordt door het primair- en vervolgonderwijs enorm onderschat. In bijna alle beroepsgroepen worden de gevolgen steeds duidelijker zichtbaar.

Een land zonder cijfermatig rekenonderwijs leidt tot een land zonder wiskundeonderwijs

rekenen met breuken is noodzakelijk

De basisschool zorgt niet voor een basale rekenvaardigheid

opgave berekening
Aan het eind van de basisschoool zouden kinderen toch op zijn minst in staat moeten zijn om de 8 typen basissommetjes netjes op een blaadje uit te rekenen.Dit kunnen de meeste kinderen in groep 8 echter niet! basisvaardigheid rekenen

Waarom zorgt de basisschool niet voor een basale rekenvaardigheid?
Antwoord: Cijfermatig rekenen vindt men niet belangrijk; ‘daar zijn toch rekenmachientjes voor’.

rekenmachientjes op de basisschool Gevolgen ‘rekenmachine-mythe’:

  • Onvoldoende inzicht in getallenstelsel
  • Kinderen kunnen niet netjes en precies werken
  • Het landelijk wiskundeniveau is gedaald

Het vervolgonderwijs zorgt niet voor een basale algebraïsche vaardigheid

Aan het eind van bijvoorbeeld het VWO Natuur&Gezondheid en Natuur&Techniek zouden kinderen toch op zijn minst in staat moeten zijn om basale algebraïsche berekeningen netjes op een blaadje te zetten.Dit kunnen de meeste leerlingen echter niet! basale algebraische berekeningen

Oorzaken en gevolgen van het feit dat het middelbaar onderwijs niet zorgt voor een basale algebraïsche vaardigheid

Oorzaken:

    • Rekenachterstand zeurt blijvend door bij wiskunde
    • Grafische Rekenmachine

Grafische Rekenmachine (GR) in het vervolgonderwijs

Gevolgen ‘GR-mythe’:

  • Onvoldoende abstractievermogen
  • Zeer weinigen kunnen netjes en precies werken
  • Het landelijk kennisniveau is drastisch gedaald

Zoals reeds gezegd, het belang van echt reken- en wiskundeonderwijs wordt door het primair- en vervolgonderwijs enorm onderschat. In bijna alle beroepsgroepen worden de gevolgen steeds duidelijker zichtbaar.

Klik hier voor een pdf met een zeer summiere samenvatting van mijn lezing tijdens de conferentie Waarom wiskundeonderwijs?, gehouden ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. F. Keune als hoogleraar algebra aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 10 juni 2010.

Bekijk de Flash-presentatie over dit onderwerp:
KeuneFlash

Geef een antwoord