Liesbeth van der Plas

LiesbethVanDerPlas

Na mijn studie natuurkunde (met als afstudeerrichting theoretische astrofysica) behaalde ik een eerstegraads lesbevoegdheid in zowel de wiskunde als de natuurkunde.

Na mijn studie was ik werkzaam als lerares wiskunde in het reguliere voortgezet onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

Sinds een jaar of tien ben ik ook auteur, ontwerper en programmeur van educatieve reken- en wiskunde software.
Mijn motieven voor het schrijven van oefen-en uitlegprogramma’s voor wiskunde zijn op diverse plaatsen op deze website te vinden.

In samenwerking met Karakter Uitgevers te Uithoorn maakte ik de serie cd-roms van Wiskunde Interactief. Deze serie bevat wiskunde uitleg en oefenstof voor de eerste drie klassen van alle vormen van het Voortgezet Onderwijs.

Op 18 september 2008 richtte ik samen met prof. dr. Jan van de Craats, prof. dr. Henk Tijms, drs. Tom Braams, dr. Marisca Milikowski de Stichting Goed Rekenonderwijs op. In de Stichting Goed Rekenonderwijs participeren wiskundigen, psychologen, docenten basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs en remedial teachers.

Op 22 november 2008 hield ik een lezing tijdens de conferentie ‘Beter Rekenen Basisonderwijs’, georganiseerd door de vereniging Beter Onderwijs Nederland. De titel van mijn lezing was Rekenvaardigheid in relatie tot wiskunde.

Voor de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) nam ik in het voorjaar van 2008 het initiatief tot het maken van een BON rekenhulp website. Als webmaster van de rekenhulp site heb ik veel contact met ouders, leerkrachten en leerlingen uit diverse takken van het onderwijs.

In november 2013 nam ik in samenwerking met de Stichting Goed Rekenonderwijs het initiatief tot het maken van de gratis website De Sommenfabriek. Problemen met wiskunde ontstaan bijna altijd door een gebrek aan basale rekenvaardigheid. Met de Sommenfabriek kan iedereen goed leren rekenen, zowel leerlingen van de basisschool als leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Contact

Geef een antwoord